E-Sang소개

 

 

 

 

 

137-130 서울특별시 서초구 양재동 82-2 우도빌딩 3층

 

TEL : 02-2057-1246~7     FAX : 02-2057-1260     E-mail : esang@espat.co.kr

 

지하철 3호선 양재역 6번출구 200m 직진, 교육개발원입구사거리에서 좌회전하여 50m 직진, 우도빌딩3층(1층 ROVIVA Furniture)